Discussiebijeenkomst toekomst detailhandel, Tweede Lustrum van de Leerstoel eMarketing & Distance Selling, 3 December 2008, Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten, The Netherlands (Download presentation).

Kamer van Koophandel “Studiemiddag de Gevolgen van Internet Winkelen”, 24 September 2008, Kamer van Koophandel, Alkmaar, The Netherlands (Download presentation).

NRW Lunchebijeenkomst “City-centers in the internet-age”, 2 February 2007, Zwolle, The Netherlands (Download presentation).

2nd International Specialists Meeting on ICT, Everyday Life and Urban Change, 9-12 November 2006, Bergen, The Netherlands (Download presentation).

NVBO Workshop “De Veranderende Consument”, 9 October 2006, Gemeente Ede, Ede, The Netherlands (Download presentation).

International Specialist Meeting On ICT, Everyday Life and Urban Change, 4-7 November 2004, Doorn, The Netherlands (Download presentation).

KIRU-Bijeenkomst “ICT: noodzaak of omzetmogelijkheid?”, 26 October 2004, Mediaplaza, Utrecht, The Netherlands (Download presentation).

IGU Conference, 17 August 2004, Glasgow, Scotland (Download presentation).

GOR 2004, 30 March, Duisburg, Germany (Download presentation).

<Back to top>
dr. Jesse Weltevreden
Publications
Last update: September 9, 2011 - Jesse Weltevreden ©
Journal articles
Books & Reports
Professional publications
Working papers
Presentations

 

Journal articles
 
Weltevreden, J.W.J. & O. Rotem-Mindali (2009). Mobility effects of b2c and c2c e-commerce in the Netherlands: A quantitative assessment. Journal of Transport Geography, 17 (2), 83-92 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. & T. van Rietbergen (2009). The implications of e-shopping for in-store shopping at various shopping locations in the Netherlands. Environment & Planning B, 36 (2), 279-299 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. & R.A. Boschma (2008). The influence of firm owner characteristics on Internet adoption by independent retailers: A business survey. International Journal of Internet Science, 3 (1), 34-54 (Download pdf).

Boschma, R.A., J.W.J. Weltevreden (2008). An evolutionary perspective on Internet adoption by retailers in the Netherlands. Environment & Planning A, 40 (9), 2222-2237 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. (2008). B2c e-commerce logistics: the rise of collection-and-delivery points in the Netherlands. International Journal of Retail & Distribution Management, 36 (8), 638-660 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J., O.A.L.C. Atzema, K. Frenken, K. de Kruijf & F.G. van Oort (2008). The geography of Internet adoption by independent retailers in the Netherlands. Environment & Planning B, 35 (3), 443-460 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. & R.A. Boschma (2008). Internet strategies and performance of Dutch retailers. Journal of Retailing and Consumer Services, 15 (3), 163-178 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Substitution or complementarity? How the Internet changes city centre shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 14 (3), 192-207 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. & T. van Rietbergen (2007). E-shopping versus city centre shopping: the role of perceived city centre attractiveness. Journal of Economic & Social Geography (TESG), 98 (1), 68-85 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J. & O.A.L.C. Atzema (2006). Cyberspace meets high street: adoption of click-and-mortar strategies by retail outlets in city centers. Urban Geography, 27 (7), 628-650 (Link & Abstract).

Farag, S., J.W.J. Weltevreden, T. van Rietbergen, M. Dijst & F.G. van Oort (2006). E-shopping in the Netherlands: does geography matter? Environment & Planning B, 33 (1), 59-74 (Link & Abstract) (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J., O.A.L.C. Atzema & R.A. Boschma (2005). The adoption of the Internet by retailers: a new typology of strategies. Journal of Urban Technology, 12 (3), 59-87 (Link & Abstract).

Weltevreden, J.W.J., K. Frenken & O.A.L.C. Atzema (2005). Evolution in city centre retailing: the case of Utrecht (1974-2003). International Journal of Retail & Distribution Management, 33 (11), 824-841 (Link & Abstract).

<Back to top>
Books & Reports
 

Weltevreden, J., E. De Berg, H. Boels, R. De Boer, T. Adelaar, A. Krawczyk, A. (2011). Social Media in de Detailhandel; Een Onderzoek naar het Gebruik van Social Media Sites door (Web)winkels en Consumenten in Nederland. Centre for Applied Research on Economics & Management, domein Economie en Management / HES, Hogeschool van Amsterdam (Download pdf).

Hendriksen, I., L. Engbers, J. Schrijver, R. van Gijlswijk, J. Weltevreden & J. Wilting (2008). Elektrisch Fietsen; Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven (Download pdf) (Download fact sheet).

Van Oort, F.G., R. Ponds, J. van Vliet, H. van Amsterdam, S. Declerck, J. Knoben, P.H. Pellenbarg & J.W.J. Weltevreden (2008). Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau (Download pdf).

Van Oort, F.G., R. Ponds, J. van Vliet, H. van Amsterdam, S. Declerck, J. Knoben, P.H. Pellenbarg & J.W.J. Weltevreden (2008). Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid; Technische bijlage. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Winkelen in het Internettijdperk. Rotterdam: Nai Uitgevers & Ruimtelijk Planbureau (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Achtergronden en verantwoording bij 'Winkelen in het Internettijdperk’. Den Haag: Ruimtelijk Planbureau (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2006). City Centres in the Internet Age; Exploring the Implications of B2C E-commerce for Retailing at City Centres in the Netherlands. PhD dissertation. Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (Dutch summary) (Link & Abstract) (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. & R.A. Boschma (2005). Internet in de detailhandel. Een onderzoek naar de Internetadoptie van detaillisten in binnensteden en de gevolgen hiervan voor hun organisatie. Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. & T. van Rietbergen (2004). Verdwijnt de winkel? Een onderzoek naar de gevolgen van online winkelen voor de detailhandel in binnensteden. Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (Download pdf).

<Back to top>

Professional publications
 
Weltevreden, J.W.J. (2009). Internet in the used car market. In: V.A. Fructuoso van der Veen (Ed.) De Digital Economy 2008. Voorburg/Heerlen: CBS, pp. 211-220 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2008). Minder winkels door webwinkelen? Oikos Magazine, 18 (2), pp. 5-8 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2008). Internet in de occasionmarkt. In: V.A. Fructuoso van der Veen (Ed.) De Digitale Economie 2008. Voorburg/Heerlen: CBS, pp. 211-220 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2008). Elektronisch winkelen en de detailhandel. In: V.A. Fructuoso van der Veen (Ed.) De Digitale Economie 2007. Voorburg/Heerlen: CBS, pp. 235-249 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Vervangt e-shoppen het fysiek winkelen? AGORA, 23 (4), pp. 19-22 (Link).

Van der Laan, L., J.W.J. Weltevreden & T. Van Rietbergen (2007). De digitale muziekmarkt. Economisch Statistische Berichten (ESB), 21 September 2007, pp. 567-569 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). E-shoppen een tijdbesparend alternatief? Vrijetijdstudies, 25 (2), pp. 39-50 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Bol.com nog steeds op één; De 25 populairste webwinkels van Nederland. Twinkle, 3 (5), p. 4 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. (2007). Verschuivingen in webverkoop; winkelen in het internettijdperk onderzocht. Twinkle, 3 (4), pp. 33-35 and p. 57 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J. & O.A.L.C. Atzema (2007). De slag om de binnensteden. ROMagazine ‘Special ICT en ruimtelijke ontwikkeling’, 4, pp. 17-19 (Download pdf). 

Weltevreden, J.W.J. (2006). Internet: Kans of bedreiging voor de binnenstad? Ruimte in Debat, 4, pp. 2-8 (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J., T. Van Rietbergen & O.A.L.C. Atzema (2005). Webwinkelen: een bedreiging voor de binnenstad? Geografie, February 2005, pp. 34-35 (Download pdf).

Krol, M., K. de Kruijf & J.W.J. Weltevreden (2004). Dynamiek en innovatie in binnensteden. Shopping Centre News, 2, pp. 24-25 (Download pdf).

<Back to top>

Working papers
 

Presentations
 
Weltevreden J.W.J. & Wilting J.J.S. (2008). Retailkansen: De Elektrische Fiets; Een onderzoek naar het gebruik en de effecten van de elektrische fiets in Nederland.

Weltevreden, J.W.J. & O. Rotem-Mindali (2007). Mobility effects of b2c and c2c e-commerce: A literature review and assessment.

Van der Laan, L., J.W.J. Weltevreden & T. van Rietbergen (2007). The digital music market: the two-stage process of downloading and substitution of in-store shopping.

Weltevreden, J.W.J., F.G. van Oort, J. van Vliet, P.H. Pellenbarg, H. van Amsterdam & M.R.M.J. Traa (2007). Firm relocation and regional employment development in the Netherlands (1999-2006). (Download pdf).

Boschma, R.A. & J.W.J. Weltevreden (2006). An evolutionary perspective on Internet adoption by retailers in the Netherlands. Working paper number 06.03. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), Section of Economic Geography, Utrecht University, Utrecht. (Download pdf).

Weltevreden, J.W.J., O.A.L.C. Atzema, K. Frenken, K. de Kruijf & F.G. van Oort (2005). The geography of Internet adoption by retailers. Working paper number 05.10. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), Section of Economic Geography, Utrecht University, Utrecht. (Download pdf).

Boschma, R.A. & J.W.J. Weltevreden (2005). B2c e-commerce adoption in inner cities: An evolutionary perspective. Working paper number 05.03. Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), Section of Economic Geography, Utrecht University, Utrecht. (Download pdf).

<Back to top>
Professor of E-business
Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Science
Visiting address: H.J.E. Wenckebachweg 144-148
Room: A7.07
  1096 AR Amsterdam
Postal address: P.O. Box 1025
  1000 BA Amsterdam (The Netherlands)
Phone: + 31 (0)6 101 53 268
Fax: -
E-mail: j.wj.weltevreden@hva.nl